Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Beste patiënten Om uw dossier, het eGMD, te optimaliseren maakt uw huisarts een SUMEHR aan. Een SUMEHR is een gedeeld gezondheidsdossier dat de belangrijkste medische gegevens van de patiënt bevat. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door een wachtarts, arts van de wachtpost, spoedarts, …...

Lees meer